แผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบปะรมาณ 2560 (เพิ่มเติม)[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
การจัดซื้อคอมพิวเตอณืและอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับสถานศึ.[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ตาราง ปปช.01 ซ่อมแซมอาคารปรับปรุงภูมิทัศน์[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ตาราง ปปช.01 ซ่อมแซมบ้านพักครู[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
แสดงทั้งหมด