รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี
    วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางอรนุช เกื้อพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน      กศน.จังหวัดปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-09-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 page 1 / 2
 ประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ระดับอำเภอ [30-10-2560]
 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสายหมอ [27-09-2560]
  คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมวิชาการชบาบานการศึกษาตานี ๑[27-09-2560]
 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการชบาบาน 60[25-09-2560]
 ประเมินรางวัลพระราชทานโรงเรียน[25-09-2560]
 โครงการครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข ในสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนคุณธรรม) ขยายผลปี 2560 [22-09-2560]
 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านปะกาจินอ[22-09-2560]
 โครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านปะกาลือสง [22-09-2560]
 กิจกรรมโครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง [22-09-2560]
 กิจกรรมโครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ[22-09-2560]
 โครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านกือยา[22-09-2560]
 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านลดา [22-09-2560]
 ตรวจเยี่ยมโครงการสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนสระมาลา[21-09-2560]
 ตรวจเยี่ยมโครงการสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านค่าย[21-09-2560]
 เยี่ยมโครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านจือโระ[20-09-2560]
 "ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการศึกษาสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบางราพา"[19-09-2560]
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี[07-09-2560]
 ประชุมทางไกล ขับเคลื่อน การดำเนินงานสร้างประสบการณ์อาชีพ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓[07-09-2560]
 ประชุม“การจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชนของสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดชายแดนภาคใต้” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐[07-09-2560]
 ประชุมเรื่อง “การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโครงการครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุขในสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนคุณธรรม) ปี 2560”[29-08-2560]

หน้าแรก