รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชุมทางไกล ขับเคลื่อน การดำเนินงานสร้างประสบการณ์อาชีพ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓
    วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวขนบนาถ ธรรมเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยนายอัสมัน ยุนุ๊ พนักงานราชการ “ประชุมทางไกล ขับเคลื่อน การดำเนินงานสร้างประสบการณ์อาชีพ    ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓” ณ ห้องประชุมชบาแก้ว สพป.ปัตตานี เขต ๑
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-09-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 page 1 / 2
 ตรวจเยี่ยมโครงการสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนสระมาลา[21-09-2560]
 ตรวจเยี่ยมโครงการสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านค่าย[21-09-2560]
 เยี่ยมโครงการส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านจือโระ[20-09-2560]
 "ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการศึกษาสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบางราพา"[19-09-2560]
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี[07-09-2560]
 ประชุมทางไกล ขับเคลื่อน การดำเนินงานสร้างประสบการณ์อาชีพ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓[07-09-2560]
 ประชุม“การจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชนของสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดชายแดนภาคใต้” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐[07-09-2560]
 ประชุมเรื่อง “การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโครงการครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุขในสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนคุณธรรม) ปี 2560”[29-08-2560]
 ประชุม “การติดตามการดำเนินการแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา[29-08-2560]
 ประชุม “โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”[22-08-2560]
 ประชุมการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ NISPA และระบบ บสต.[21-08-2560]
 ประชุมปฏิบัติการเพื่อการศึกษา และวิเคราะห์ระบบและกระบวนการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา[21-08-2560]
 ประชุมการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [21-08-2560]
 ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดปัตตานี (อพ.สธ.-ปน.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ [17-08-2560]
 ประชุมเรื่อง “การจัดการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐”[17-08-2560]
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี[11-08-2560]
 มอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษา ดร.สละ-สุดา ทศานนท์[11-08-2560]
 ประชุมเรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐[09-08-2560]
 โครงการพัฒนางานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนิเทศ การจัดทำแผนและคู่มือการนิเทศสำหรับศึกษานิเทศก์ [09-08-2560]
 งานชุมนุมลูกเสือรัฐเคดาร์ ครั้งที่ ๕ ณ ประเทศมาเลเซีย[09-08-2560]

หน้าแรก