รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : บ้านบ่ออิฐ

ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
    30 สิงหาคม 2560  คณะกรรมจากกลุ่มนิเทศฯ สพป.ปน.1 ได้เข้าประเมินห้องเรียนคุณภาพ  เอื้อต่อการเรียนรู้  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านบ่ออิฐ
  1 page 1 / 1
 จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2560[10-11-2560]
 การจัดงานเกษีนณ[05-10-2560]
 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้[30-08-2560]

หน้าแรก