รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : บ้านท่าน้ำ

ค่ายรักการอ่าน ภาษาไทยนันทนาการ
    วันที่ 22   สิงหาคม  2560  เวลา 09.30 น นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้  (ศอ.บต.) นายนรินทร์  ขวัญคาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  สศว. และคณะวิทยากร ค่ายภาษาไทย  "ค่ายรักการอ่าน  ภาษาไทยนันทนาการ"  จัดกิจกรรมให้แก่ โรงเรียนพระราดำริฯ และโรงเรียนคู่ขนาน  (ปอเนาะกูวิง : โรงเรียนบ้านท่าน้ำ) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน  60 คน ณ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านท่าน้ำ
  1 page 1 / 1
 ค่ายรักการอ่าน ภาษาไทยนันทนาการ[22-08-2560]

หน้าแรก