รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : บ้านเกาะเปาะ

กีฬาสี2560
    วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทางด้านร่างกายและจิตใจ และพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี ของนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านเกาะเปาะ
  1 page 1 / 1
 ประชุมกรรมการสถานศึกษา[07-08-2560]
 กีฬาสี2560[07-08-2560]
 สอบอ่านเขียน ป.1-2[23-02-2560]
 ปลูกหญ้าแฝก[30-11-2560]
 "รวมพลังแห่งความภักดี"[22-11-2560]
 ทุนอาหารกลางวัน ธกส.[14-11-2560]
 ตรวจวัดสายตานักเรียน[14-11-2560]
 ทำดีเพื่อพ่อ[03-11-2560]
 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด[23-06-2560]
 มอบสื่อ[16-06-2560]
 ประชุมผู้ปกครอง 2559[09-06-2560]
 ศึกษาดูงาน[09-06-2560]
 เยี่ยมโรงเรียน[09-06-2560]
 ศึกษาดูงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"[09-06-2560]

หน้าแรก