รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : ชุมชนวัดป่าศรี

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๐ (โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี)
           ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางวาสนา สิทธิพาที ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี นำคณะครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ"พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๐" โดยได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าศรี อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากร นักเรียน ประพฤติ ปฏิบัติตามแนวทางวิถีพุทธและเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-07-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนวัดป่าศรี
  1 2 3 page 1 / 3
 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข "โรงเรียนชุมชนคุณธรรม" ประจำปี ๒๕๖๐[23-09-2560]
 เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ[19-08-2560]
 กิจกรรมสุนทรภู่ ประจำปี 2560[10-07-2560]
 พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๐ (โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี)[09-07-2560]
 จัดกิจกรรมการปลูกฝังการรักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์[08-06-2560]
 มอบอินทผาลัมแก่นักเรียนทุกคนเนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ[08-06-2560]
 มอบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐[07-06-2560]
 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการรวมน้ำใจสู่รอมฎอน แก่นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน[07-06-2560]
 เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนักเรียน[17-02-2560]
 มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน[17-02-2560]
 เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนักเรียน[15-02-2560]
 กิจกรรมยิ้มรับปีใหม่สดใสกับวันเด็ก ปี ๒๕๖๐[13-01-2560]
 มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ[06-01-2560]
 กิจกรรมแกนนำนักเรียนใส่ใจทันตสุขภาพ[30-12-2560]
 กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก (ครั้งที่ ๑)[30-12-2560]
 รวมพลังแห่งความภักดี[25-11-2560]
 ต้อนรับครูใหม่[12-11-2560]
 จัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์สีดำสำหรับบริการประชาชน[12-11-2560]
 การสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[12-11-2560]
 รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย[01-09-2560]

หน้าแรก