รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : บ้านตันหยงเปาว์

ฮารีรายอ สานสายใยบ้านและโรงเรียน
    โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ จัดกิจกรรมต้อนรับฮารีรายอสานสายใยบ้านและโรงเรียน ฮ.ศ.1438 พร้อมมอบทุนซะกาต จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท อีกทั้งยังมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีดเด่นด้านคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนหลักการของศาสนา รวมทั้งมอบข้าวสารให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย ขอขอบคุณ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ทุกท่าน ตลอดจนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่ร่วมบริจาคซากาตในครั้งนี้ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้

l วันแห่งการให้ แบ่งปันสุขแก่ผู้ยากไร้
-----------------------------
แอดมิน ตันหยงเปาว์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านตันหยงเปาว์
  1 2 3 4 page 1 / 4
 3 ประสานสายใยสัมพันธ์ (บ้าน โรงเรียน ชุมชน)[13-10-2560]
 หยงเปาว์เกมส์ มิตรภาพและสามัคคี[13-10-2560]
 วันแม่ ณ ตันหยงเปาว์[13-10-2560]
 ศาสตร์พอเพียงสู่ห้องเรียนเพียงพอ[13-10-2560]
 สืบสานงาน ศาสตร์พระราชา[13-10-2560]
 ประเมินภูมิทัศน์สวยงาม ห้องเรียนคุณภาพ[13-10-2560]
 อบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย [13-10-2560]
 แกนนำต้นกล้าคุณธรรม อาสาทำดี[13-10-2560]
 ยุวชนแกนนำ To Be Number 1[13-10-2560]
 ประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน[13-10-2560]
 ปลูกพืชไม่ใช้ดินเพื่อโครงการอาหารกลางวัน[13-10-2560]
 รวมน้ำใจสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1438[29-06-2560]
 ฮารีรายอ สานสายใยบ้านและโรงเรียน[29-06-2560]
 รับมอบทุนการศึกษา เพื่อต่อเติมฝัน[29-06-2560]
 เครือข่ายจริยธรรมจิตอาสา (สสส.)[29-06-2560]
 ค่ายคุณธรรมเครือข่าย สสส.ปัตตานี[29-06-2560]
 To Be Number 1[29-06-2560]
 อบรม เทคนิค play&learn[29-06-2560]
 อบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education)[29-06-2560]
 อบรมการสอนภาษาไทย แบบแจกลูก สะกดคำ[29-06-2560]

หน้าแรก