ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลืกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(โครงการไนติง...[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) การส...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ส...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ส...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 “กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถวายเป็นพระราชก...[งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เพ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระกริ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ60[งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุและแต่...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือ"พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา"[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่2[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ครูเข้าร่วมโครงการฯหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยการใช้เครื่องมื...[งานประชาสัมพันธ์]
  ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกราง...[งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10