ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 แจ้งประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐[ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]  
 รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างวชั่วคราว[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ[งานประชาสัมพันธ์]  
 ข่าวประชาสัมธ์ขนส่งจังหวัดปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]  
 เชิญชมการถ่ายทอดสดการชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ICU[กลุ่มนโยบายและแผน]
 การแข่งขันร้อยกรองรางวัลพระราชทานฯ[งานประชาสัมพันธ์]
 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประณาณ 2560[งานประชาสัมพันธ์]
 แผนช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดปัตตานี[กลุ่มนโยบายและแผน]
 การจัดฝึกอบรม[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมชมงาน " วันนักประดิษฐ์ " ประจำปี 2560[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตฯ[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ ขนส่งจังหวัดปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]
 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐[งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานการสอน[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศมหาวิทยาลัยข่อนแก่น[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาคุรุสภา[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7