ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร กศ.ม.การวิจัยและประเมิ...[งานประชาสัมพันธ์]  
  การขายทอดตลาดเพื่อรื้อถอนอาคารสิ่งก่อสร้าง[งานประชาสัมพันธ์]  
 คู่มือการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุสำหรับสถานศึกษา[หน่วยตรวจสอบภายใน]  
 การจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล...[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จ...[ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]  
 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปี 2560 หลักสูตรปันจักสีลัต[งานประชาสัมพันธ์]
 การเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม[งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐[ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
 รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างวชั่วคราว[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ[งานประชาสัมพันธ์]
 ข่าวประชาสัมธ์ขนส่งจังหวัดปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญชมการถ่ายทอดสดการชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ICU[กลุ่มนโยบายและแผน]
 การแข่งขันร้อยกรองรางวัลพระราชทานฯ[งานประชาสัมพันธ์]
 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประณาณ 2560[งานประชาสัมพันธ์]
 แผนช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดปัตตานี[กลุ่มนโยบายและแผน]
 การจัดฝึกอบรม[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมชมงาน " วันนักประดิษฐ์ " ประจำปี 2560[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 page 1 / 8