หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


ขายของจากผลผลิตของโครงก...

บ้านรูสะมิแล
เหรียญทองแห่งความภาคภูม...

บ้านตันหยงเปาว์
ครูสอนศิลป์

บ้านตันหยงเปาว์
จิตอาสา ทำความดี

บ้านตันหยงเปาว์
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล...

บ้านรูสะมิแล
ผลผลิตของเห็ดนางฟ้า จากแ...

บ้านรูสะมิแล
วันรูสะมิแล เราชาวรูสะมิ...

บ้านรูสะมิแล
เราชาวรูสะมิแลรักพ่อหลว...

บ้านรูสะมิแล
นักเรียนไปรับทุนการศึกษ...

บ้านรูสะมิแล
ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์...

บ้านรูสะมิแล
ประชุมของแต่ละฝ่ายเพื่อ...

บ้านรูสะมิแล
ประชุมโรงเรียนวางแผนงาน...

บ้านรูสะมิแล
ฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มก...

บ้านตันหยงเปาว์
ตันหยงเปาว์ รวมพลังแห่งค...

บ้านตันหยงเปาว์
ปลูกหญ้าแฝก

บ้านเกาะเปาะ
รวมพลังแห่งความภักดี

บ้านค่าย
รวมพลังแห่งความภักดี

ชุมชนวัดป่าศรี
ท่านบุญณรงค์ เรืองธนู รอ...

ชุมชนบ้านปูยุด
รวมพลังแห่งความภักดี

ชุมชนบ้านปูยุด
"รวมพลังแห่งความภักดี"

บ้านเกาะเปาะ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 page 8 / 15