หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


มอบทุนการศึกษานักเรียนย...

ชุมชนวัดป่าศรี
ความสำเร็จของกลุ่มสาระค...

บ้านตันหยงเปาว์
โรงเรียนร่วม ชุมชนช่วย ส...

บ้านตันหยงเปาว์
สอบอ่านออกเขียนได้ นโยบา...

บ้านตันหยงเปาว์
วันเด็กศรีตันหยงเปาว์

บ้านตันหยงเปาว์
การสอนแบบโครงงาน

บ้านตันหยงเปาว์
เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ...

ชุมชนวัดป่าศรี
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลู...

บ้านตันหยงลุโละ
สอบอ่านออกเขียนได้ นโยบา...

บ้านตันหยงลุโละ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรู...

ยะหริ่ง
ประชุมพบผู้ปกครอง

บ้านหัวคลอง
กิจกรรมยิ้มรับปีใหม่สดใ...

ชุมชนวัดป่าศรี
มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธ...

ชุมชนวัดป่าศรี
กิจกรรมแกนนำนักเรียนใส่...

ชุมชนวัดป่าศรี
กิจกรรมเดินรณรงค์การป้อ...

ชุมชนวัดป่าศรี
ขายผักและขนมจากผลผลิตขอ...

บ้านรูสะมิแล
กิจกรรมห้องสมุด

บ้านรูสะมิแล
อบบรมเรื่อง SWOT

บ้านรูสะมิแล
ครูและนักเรียนขายของจาก...

บ้านรูสะมิแล
กิจกรรมดีๆที่ห้องสมุดเป...

บ้านรูสะมิแล
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 page 7 / 15