หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที...

บ้านรูสะมิแล
เปิดกองกิจกรรมการเรียนก...

บ้านรูสะมิแล
ร่วมจัดกิจกรรมการออกกำล...

บ้านรูสะมิแล
โรงพยาบาลประจำตำบลรูสะม...

บ้านรูสะมิแล
เปิดบู๊ทแหล่งเรียนรู้เศ...

บ้านรูสะมิแล
ผลผลิตและผลงานของนักเรี...

บ้านรูสะมิแล
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เ...

บ้านหัวคลอง
กิจกรรม โครงการ

บ้านหัวคลอง
สอบอ่านเขียน ป.1-2

บ้านเกาะเปาะ
การสอบอ่าน เขียน ป.1-ป.2 (สพฐ....

บ้านตันหยงลุโละ
นักเรียนโรงเรียนบ้านรูส...

บ้านรูสะมิแล
อบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภา...

บ้านรูสะมิแล
สอบอ่านออกเขียนได้ทุกชั...

บ้านรูสะมิแล
นักเรียนใช้เวลาว่างจัดว...

บ้านรูสะมิแล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน...

บ้านรูสะมิแล
ประชุมผู้ปกครองและชมแหล...

บ้านรูสะมิแล
ประชุมผู้ปกครองและชมแหล...

บ้านรูสะมิแล
กิจกรรมดีๆของชาวรูสะมิแ...

บ้านรูสะมิแล
อาซูรอสัมพันธ์

บ้านค่าย
เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ...

ชุมชนวัดป่าศรี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 page 6 / 15