หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


วันเปิดเทอมวันแรกของปีก...

บ้านรูสะมิแล
กิจกรรมการให้อาหารเป็ดแ...

บ้านรูสะมิแล
นายอำเภอเมืองปัตตานีได้...

บ้านรูสะมิแล
นักเรียนร่วมแสดงในงานกา...

บ้านรูสะมิแล
ประกวดเรียงความและวาดภา...

ชุมชนวัดป่าศรี
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 2559

ชุมชนวัดป่าศรี
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ...

ชุมชนวัดป่าศรี
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา...

บ้านเกาะเปาะ
คณะครู ประชุมวางแผนในเรื...

บ้านรูสะมิแล
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลั...

บ้านรูสะมิแล
ประชุมผู้ปกครอง

บ้านรูสะมิแล
ประชุมคณะครู

บ้านรูสะมิแล
ประชุม นร.ทุน

บ้านบูดี
ทดสอบการอ่าน

บ้านบูดี
นิเทศการเรียนการสอน

บ้านบูดี
เยี่ยมครอบครัว นร.ที่เสี...

บ้านบูดี
มอบสื่อ

บ้านเกาะเปาะ
เยี่ยมนักเรียนทุน

บ้านบูดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเร...

บ้านเฑียรยา
บริการรถรับส่งนักเรียน

บ้านบูดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 page 14 / 15