หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


วันเข้าพรรษา

ชุมชนวัดป่าศรี
ทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่...

ชุมชนวัดป่าศรี
ทีมงานจากชายแดนใต้เข้าม...

บ้านตันหยงเปาว์
มอบเกียรติบัตรให้นักเรี...

ชุมชนวัดป่าศรี
ประเมินโรงเรียนสุจริต

บ้านยาบี
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์

บ้านยาบี
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ด...

ชุมชนวัดป่าศรี
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวน...

ชุมชนวัดป่าศรี
ประชุมชี้แจงครู เรื่อง ก...

ชุมชนวัดป่าศรี
จัดทำขนมเพื่อสำหรับเตรี...

บ้านรูสะมิแล
ร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชา...

บ้านรูสะมิแล
ประชุมคณะกรรมการสถานศึก...

บ้านรูสะมิแล
กิจกรรมในแหล่งเศรษฐกิจพ...

บ้านรูสะมิแล
แจกอินทผาลัมให้นักเรียน...

บ้านรูสะมิแล
มอบรางวัลเขตบริการดีเด่...

บ้านรูสะมิแล
ประชุมและชี้แจงเกี่ยวกั...

บ้านรูสะมิแล
มอบน้ำตาลทราย

บ้านบูดี
มอบขวัญและกำลังใจ

บ้านบูดี
นิเทศการเรียนการสอน

บ้านบูดี
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรี...

ชุมชนวัดป่าศรี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 page 12 / 15