หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพร...

ชุมชนวัดป่าศรี
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ชุมชนวัดป่าศรี
ประชุมคณะกรรมการสถานศึก...

บ้านตันหยงเปาว์
ประชุมกรรมการสถานศึกษา

ชุมชนวัดป่าศรี
กิจกรรมกีฬาสี

บ้านค่าย
กิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่...

บ้านตันหยงเปาว์
อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่น...

บ้านตันหยงเปาว์
รักการอ่านภาษาวันละคำ

บ้านตันหยงเปาว์
เดินรณรงค์ออกมาใช้สิทธิ...

ชุมชนวัดป่าศรี
พานักเรียนไปทำฟันอนามัย...

ชุมชนวัดป่าศรี
ซ้อมกิจกรรมกีฬาสี

ชุมชนวัดป่าศรี
การเลือกตั้งสภานักเรียน

ชุมชนวัดป่าศรี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนั...

บ้านตันหยงเปาว์
ศน.นิรามัย นิเดร์หะ

บ้านตะโละสะมีแล
สาธิตการออกเสียงประชามต...

บ้านตะโละสะมีแล
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

บ้านยาบี
โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล ...

บ้านตะโละสะมีแล
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนิ...

ชุมชนวัดป่าศรี
กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงปร...

บ้านตันหยงเปาว์
รับการประเมิน(ITA) โรงเรียน...

ชุมชนวัดป่าศรี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 page 11 / 15