กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประชุมชี้แจงเตรียมความพ...

งานประชาสัมพันธ์
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวน...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมพบปะ เพื่อชี้แจงทำ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื...

งานประชาสัมพันธ์
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จั...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมระดมความคิดเห็นกา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการติดตามเตรียมกา...

งานประชาสัมพันธ์
การประกวดระเบียบแถวลูกเ...

งานประชาสัมพันธ์
มอบสิ่งของให้กับกาชาดจั...

งานประชาสัมพันธ์
กำหนดจัดงานวันลูกเสือแห...

งานประชาสัมพันธ์
รวมน้ำใจสู่เดือนรอมฎอน ...

งานประชาสัมพันธ์
ส่งมอบบันทึกมอบหมายภาระ...

งานประชาสัมพันธ์
พิธีรดน้ำศพ และวางหรีดเ...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมพบปะครู นักเรียนโ...

งานประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ นายดาลัน นุงอาหล...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีล...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมและนำเสนอสร้างการ...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมพบปะครู นักเรียน

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 9 / 30