กิจกรรมของเขตพื้นที่


โครงการพัฒนางานนิเทศติด...

กลุ่มส่งเสริมการ...
งานชุมนุมลูกเสือรัฐเคดา...

กลุ่มส่งเสริมการ...
โครงการอาหารกลางวัน "ครั...

กลุ่มส่งเสริมการ...
กีฬาจตุรมิตรเกมส์ 60

กลุ่มส่งเสริมการ...
กาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบ...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประชุมหารือการจัดทำหลัก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเกลี่ยอัตราธุรการ...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการโคร...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมพบปะยามเช้า

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมขับเคลื่อนนโยบ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประชุมคณะกรรมการจัดการแ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมคณะกรรมการสรรหาข้...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมการคัดเลือกรางวัล...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประชุมสร้างการรับรู้ ควา...

กลุ่มอำนวยการ
การประเมินการดำเนินการต...

กลุ่มอำนวยการ
รวมน้ำใจ ชาวปัตตานีทุกภา...

หน่วยตรวจสอบภายใ...
โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ส...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
แข่งขันทักษะวิชาการคณิต...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 9 / 33