กิจกรรมของเขตพื้นที่


การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการประกวดห...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมการจัดทำบัญชีรับ-จ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
บรรยากาศ วันที่ ๔ ของการเ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมโครงการอนุรักษ์พั...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมเรื่อง “การจัดการศ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
บรรยากาศ วันที่ ๓ ของการเ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษ...

กลุ่มอำนวยการ
บรรยากาศ วันที่ ๒ ของการเ...

กลุ่มอำนวยการ
การแข่งขันทักษะทางวิชาก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการแ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรช...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

กลุ่มบริหารงานบุ...
มอบทุนการศึกษากองทุนการ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
การจัดทำคู่มือการป้องกั...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเรื่อง การจัดการแข...

กลุ่มส่งเสริมการ...
การประชุมเตรียมออกประเม...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 8 / 33