กิจกรรมของเขตพื้นที่


ลุ่มนิเทศฯ สพป.ปน.1 ได้เข้...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินโรงเรียนคุณภาพ เอ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร...

กลุ่มอำนวยการ
รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมปฐมนิเทศพนักงานธุ...

กลุ่มอำนวยการ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ติดตามการจัดการศึกษาปฐม...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
คณะกรรมการจากมูลนิธิยุว...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียน คุณภาพ ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ...

กลุ่มอำนวยการ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุม “โครงการสานฝันการ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
รายงานตัวผู้สอบผ่านการค...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพเ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายบุญณ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการบันทึกข้อมูลผ่...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมปฏิบัติการเพื่อกา...

กลุ่มส่งเสริมการ...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 7 / 33