กิจกรรมของเขตพื้นที่


การแข่งขันทักษะทางวิชาก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการแ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรช...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

กลุ่มบริหารงานบุ...
มอบทุนการศึกษากองทุนการ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
การจัดทำคู่มือการป้องกั...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเรื่อง การจัดการแข...

กลุ่มส่งเสริมการ...
การประชุมเตรียมออกประเม...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการพัฒนางานนิเทศติด...

กลุ่มส่งเสริมการ...
งานชุมนุมลูกเสือรัฐเคดา...

กลุ่มส่งเสริมการ...
โครงการอาหารกลางวัน "ครั...

กลุ่มส่งเสริมการ...
กีฬาจตุรมิตรเกมส์ 60

กลุ่มส่งเสริมการ...
กาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบ...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประชุมหารือการจัดทำหลัก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเกลี่ยอัตราธุรการ...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการโคร...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมพบปะยามเช้า

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมขับเคลื่อนนโยบ...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 6 / 30