กิจกรรมของเขตพื้นที่


กะเบ่อโหม๋เรา ทั้งเพ เต็...

กลุ่มอำนวยการ
จัดประชุมสัมมนาบุคลากรส...

กลุ่มอำนวยการ
การสัมนากลุ่มย่อยโครงกา...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีปิดและมอบเกียรติบัต...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการประเมิน...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมทางไกล ขับเคลื่อน ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุม“การจัดกิจกรรมควา...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ติดตามผลการขับเคลื่อนขบ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
อบรมพนักงานธุรการ วันที่...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมปฏิบัติการสร้า...

กลุ่มอำนวยการ
าประเมินห้องเรียนคุณภาพ ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
อบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
การประชุมปฏิบัติการสร้า...

กลุ่มอำนวยการ
อบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
การประชุมคณะกรรมการจัดป...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 5 / 33