กิจกรรมของเขตพื้นที่


ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ...

กลุ่มอำนวยการ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ เ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุม “โครงการสานฝันการ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
รายงานตัวผู้สอบผ่านการค...

กลุ่มบริหารงานบุ...
ประเมินห้องเรียนคุณภาพเ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายบุญณ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการบันทึกข้อมูลผ่...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมปฏิบัติการเพื่อกา...

กลุ่มส่งเสริมการ...
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการประกวดห...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมการจัดทำบัญชีรับ-จ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
บรรยากาศ วันที่ ๔ ของการเ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมโครงการอนุรักษ์พั...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมเรื่อง “การจัดการศ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
บรรยากาศ วันที่ ๓ ของการเ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษ...

กลุ่มอำนวยการ
บรรยากาศ วันที่ ๒ ของการเ...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 5 / 30