กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประชุม อกศ. จ. ปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการประกวดและแข่งข...

งานประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนศักยภาพฯ

งานประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมประเมินอ...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตแด่...

งานประชาสัมพันธ์
กาแฟยามเช้า

งานประชาสัมพันธ์
สอบสัมภาษาณ์

งานประชาสัมพันธ์
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

งานประชาสัมพันธ์
พบปะกาแฟยามเช้า

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเสวนาพัฒนาการศึกษาเ...

งานประชาสัมพันธ์
นายจีระพงศ์ วิโสรจสงคราม...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมความพร้อม ร.ร.บ...

งานประชาสัมพันธ์
เป็นกำลังใจให้ ผอ.สพป.ปน.๒

งานประชาสัมพันธ์
แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขี...

งานประชาสัมพันธ์
มอบทุนการศึกษา ทุนภูมิทา...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอ...

งานประชาสัมพันธ์
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ...

งานประชาสัมพันธ์
เลขาธิการ กพฐ.เยี่ยม ผอ.สพ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน

งานประชาสัมพันธ์
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 29 / 33