กิจกรรมของเขตพื้นที่


พิธีลงนามน้อมเกล้าถวายอ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุม กศจ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕...

งานประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันคล้ายวันตำรวจ ...

งานประชาสัมพันธ์
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริห...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมหลักเกณฑ์ในการจัด...

งานประชาสัมพันธ์
พบปะหารือชี้แจงนโยบายกา...

งานประชาสัมพันธ์
โครงการตามแผนปฏิบัติราช...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงนโยบายการบร...

งานประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี กับ นายศุภ...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนต้อนรับนางอภิชญ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไ...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจรับพัสดุคอมพิวเตอร์

งานประชาสัมพันธ์
มอบกระเช้าแสดงความยินดี...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษ...

งานประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมวิชาการ สพป.ปน.1

งานประชาสัมพันธ์
วันวานที่พากเพียร วันเก...

งานประชาสัมพันธ์
รางวัลชนะเลิศการประกวดค...

งานประชาสัมพันธ์
รางวัลโครงการโรงเรียนเก...

งานประชาสัมพันธ์
ประเมินวิสัยทัศน์

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 28 / 33