กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประชุมการรับนักเรียน

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมทอดกฐิน ณ วัดถัมภาวา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุม คณะกรรมการ กศจ.ปัต...

งานประชาสัมพันธ์
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษ...

งานประชาสัมพันธ์
คัดเลือกครูผู้สมควรได้ร...

งานประชาสัมพันธ์
เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิ้นคร...

งานประชาสัมพันธ์
หารือขับเคลื่อนวาระปัตต...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศาสนิกส...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อชี้แจงแบบคำข...

งานประชาสัมพันธ์
เลือกผู้แทน ก.ค.ศ.

งานประชาสัมพันธ์
ผอ.สพท.ทั่วประเทศร่วมทำเ...

งานประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้แทนพิเศษของ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อประสิทธิภาพก...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมแผนมาตรการการรักษ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมรองผอ. ผอ. กลุ่ม หน่...

งานประชาสัมพันธ์
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

งานประชาสัมพันธ์
การอบรม พร้อมให้นโยบายแ...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 27 / 33