กิจกรรมของเขตพื้นที่


พัฒนาก่อนแต่ตั้งให้ดำรง...

งานประชาสัมพันธ์
พบปะมอบนโยบาย

งานประชาสัมพันธ์
ให้กำลังใจนักเรียนเก่ง

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนกา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุม กศจ.ปัตตานี ๙/๕๙

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายภัตตาหารเพล

งานประชาสัมพันธ์
ตามนโยบายออกกำลังกาย

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการออกกำลังกายทุ...

งานประชาสัมพันธ์
นิทรรศการ “ รอยพระบาทยาต...

งานประชาสัมพันธ์
รับการประเมินสำนักงานเข...

งานประชาสัมพันธ์
ผอ.เขตพบปะครูกลุ่มโรงเรี...

งานประชาสัมพันธ์
แนวทางจัดทำโครงการ

งานประชาสัมพันธ์
พิธีประกอบถวายพวงมาลา “ ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนหัวหน้า...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อเตรียมความพ้...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือคณะบริหารเขต ...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตร...

งานประชาสัมพันธ์
ติดตามการยุบรวมโรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการ กศจ.ปัต...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 26 / 33