กิจกรรมของเขตพื้นที่


วันครูครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐

งานประชาสัมพันธ์
คาราวาน สพฐ.ช่วยเหลือนัก...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแ...

งานประชาสัมพันธ์
โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง ...

งานประชาสัมพันธ์
รับศักราชใหม่ ๒๕๖๐

งานประชาสัมพันธ์
นายอดินันท์ ปากบารา ที่ป...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษ...

งานประชาสัมพันธ์
นายจีระพงศ์ วิโสรจสงครา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้อำนวยการสำนักง...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้อำนวยการสำนักง...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึก...

งานประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถดรรมนักเรียน ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเยี่ยวยา

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามแ...

งานประชาสัมพันธ์
รับรายงานตัวผู้สอบคัดเล...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการกองทุนส...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมมาตรการรักษาความป...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการ กศจ....

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 25 / 33