กิจกรรมของเขตพื้นที่


แนวทางจัดทำโครงการ

งานประชาสัมพันธ์
พิธีประกอบถวายพวงมาลา “ ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนหัวหน้า...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อเตรียมความพ้...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือคณะบริหารเขต ...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตร...

งานประชาสัมพันธ์
ติดตามการยุบรวมโรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการ กศจ.ปัต...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการรับนักเรียน

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมทอดกฐิน ณ วัดถัมภาวา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุม คณะกรรมการ กศจ.ปัต...

งานประชาสัมพันธ์
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษ...

งานประชาสัมพันธ์
คัดเลือกครูผู้สมควรได้ร...

งานประชาสัมพันธ์
เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิ้นคร...

งานประชาสัมพันธ์
หารือขับเคลื่อนวาระปัตต...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศาสนิกส...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อชี้แจงแบบคำข...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 24 / 30