กิจกรรมของเขตพื้นที่


ติดตามหมู่บ้านประชารัฐ

งานประชาสัมพันธ์
การสร้างเครื่องมือวัดแล...

งานประชาสัมพันธ์
ประธานพิธีเปิดการติวโอเ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินง...

งานประชาสัมพันธ์
พบปะกาแฟยามเช้า

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดระเบียบสังคม

งานประชาสัมพันธ์
รายงานผลอุทกภัยจังหวัดช...

งานประชาสัมพันธ์
ติว O-NET ประจำปี 2559

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำเครื่องมือวั...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมสนามสอบ I-NET

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการชี้แจงท...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา...

งานประชาสัมพันธ์
พิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100...

งานประชาสัมพันธ์
Safe Zone School (CCTV)

งานประชาสัมพันธ์
เตรียมการติวเพิ่มผลสัมฤ...

งานประชาสัมพันธ์
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการติดตามและป...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมกรรมการดำเนินการท...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการบริจาคโลหิต เ...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 24 / 33