กิจกรรมของเขตพื้นที่


งานศิลปหัตถดรรมนักเรียน ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเยี่ยวยา

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามแ...

งานประชาสัมพันธ์
รับรายงานตัวผู้สอบคัดเล...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการกองทุนส...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมมาตรการรักษาความป...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการ กศจ....

งานประชาสัมพันธ์
พัฒนาก่อนแต่ตั้งให้ดำรง...

งานประชาสัมพันธ์
พบปะมอบนโยบาย

งานประชาสัมพันธ์
ให้กำลังใจนักเรียนเก่ง

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนกา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุม กศจ.ปัตตานี ๙/๕๙

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายภัตตาหารเพล

งานประชาสัมพันธ์
ตามนโยบายออกกำลังกาย

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการออกกำลังกายทุ...

งานประชาสัมพันธ์
นิทรรศการ “ รอยพระบาทยาต...

งานประชาสัมพันธ์
รับการประเมินสำนักงานเข...

งานประชาสัมพันธ์
ผอ.เขตพบปะครูกลุ่มโรงเรี...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 23 / 30