กิจกรรมของเขตพื้นที่


มอบทุนการศึกษานักเรียนโ...

งานประชาสัมพันธ์
มอบทุนการศึกษา

งานประชาสัมพันธ์
มอบธารน้ำใจน้ำท่วม

งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านตาลีอายร์แจ...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยม ศูนย์ติว O-Net

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการรักษาคว...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจการซ่อมแซมบ้านพักคร...

งานประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการการพัฒน...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการพิจารณากลั่นกร...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมตัวแทนศูนย์สอบประ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการส่งต่อนักเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
คัดเลือกนักเรียนและสถาน...

งานประชาสัมพันธ์
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ...

งานประชาสัมพันธ์
เมืองต้นแบบ “ สามเหลียมม...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบก...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียนมะพร้าวต้...

งานประชาสัมพันธ์
ติว O-NET

งานประชาสัมพันธ์
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจการซ่อมบ้านพักครู

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 23 / 33