กิจกรรมของเขตพื้นที่


งานตลาดนัดวิชาการโรงเรี...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเ...

งานประชาสัมพันธ์
พิธีสวดพระอภิธรรม

งานประชาสัมพันธ์
พิธีสวดพระอภิธรรม

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหารเขตพื...

งานประชาสัมพันธ์
ตานี ๑ ทดสอบการอ่านออกเข...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเมืองต้นแบบ "สามเห...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนผู้บริห...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษากา...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึก...

งานประชาสัมพันธ์
ออกตรวจโรงเรียนชุมชนบ้า...

งานประชาสัมพันธ์
ลงตรวจทรัพย์สินโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแข่งขันเปตองเ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนป...

งานประชาสัมพันธ์
สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕...

งานประชาสัมพันธ์
ทำบ่อซิเมนต์เลี้ยงปลา

งานประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตก...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษ...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 21 / 33