กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประชุมการส่งต่อนักเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
คัดเลือกนักเรียนและสถาน...

งานประชาสัมพันธ์
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ...

งานประชาสัมพันธ์
เมืองต้นแบบ “ สามเหลียมม...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบก...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียนมะพร้าวต้...

งานประชาสัมพันธ์
ติว O-NET

งานประชาสัมพันธ์
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจการซ่อมบ้านพักครู

งานประชาสัมพันธ์
ติดตามหมู่บ้านประชารัฐ

งานประชาสัมพันธ์
การสร้างเครื่องมือวัดแล...

งานประชาสัมพันธ์
ประธานพิธีเปิดการติวโอเ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินง...

งานประชาสัมพันธ์
พบปะกาแฟยามเช้า

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดระเบียบสังคม

งานประชาสัมพันธ์
รายงานผลอุทกภัยจังหวัดช...

งานประชาสัมพันธ์
ติว O-NET ประจำปี 2559

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำเครื่องมือวั...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมสนามสอบ I-NET

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการชี้แจงท...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 21 / 30