กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประชุมปฏิบัติการรายงานก...

งานประชาสัมพันธ์
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร สพป. ปัตตาน...

งานประชาสัมพันธ์
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ...

งานประชาสัมพันธ์
การซ่อมแซมบ้านพัก

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจสิ่งก่อสร้าง

งานประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมวิชาการ “สานฝั...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการดำเนินงานจัดกา...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมความร่วมมือส่งต่...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจการซ่อมแซมบ้านพักคร...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมยกร่างแผนยุทธศาสต...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการเตรียมงานวันข้...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเครือข่ายส่งเสริม...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการจัดงานชุมนุมลู...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจสิ่งก่อสร้าง

งานประชาสัมพันธ์
อบรมเรื่องการเฝ้าระวังภ...

งานประชาสัมพันธ์
เรียกบรรจุครูเพิ่ม

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ

งานประชาสัมพันธ์
การรับมอบอุปกรณ์การเรีย...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 20 / 33