กิจกรรมของเขตพื้นที่


เยี่ยมให้กำลังใจสำหรับผ...

กลุ่มอำนวยการ
วันที่ 2 (วันที่ 30 ตุลาคม 2560)...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการแก้ปัญห...

กลุ่มส่งเสริมการ...
อบรมพัฒนาข้าราชการครูแล...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ส...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในง...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีถวายสักการะเนื่องใน...

กลุ่มอำนวยการ
เปิดศูนย์ประสานงานการผล...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการดำเน...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนกา...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมต้อนรับนักศึกษาภาคว...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวาย...

กลุ่มอำนวยการ
วันที่ 2 ของการฝึกอบรมครู...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่ว...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษ...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
ศึกษาดูงานการประเมินคุณ...

กลุ่มอำนวยการ
ประธานเปิดการประชุมสัมม...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษ...

กลุ่มอำนวยการ
มหกรรมวิชาการ ชบาบานการ...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 2 / 33