กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประชุมงานมหกรรมวิชาการห...

กลุ่มอำนวยการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรมแ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมคณะทำงานเตรียมควา...

กลุ่มอำนวยการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรมแ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคล...

กลุ่มอำนวยการ
วันที่ 14 กันยายน 2560 กรรมการ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
พิธีเปิดการอบรมพนักงานธ...

กลุ่มอำนวยการ
การอบรมพนักงานธุรการ วัน...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีเปิดการอบรมพนักงานธ...

กลุ่มอำนวยการ
กะเบ่อโหม๋เรา ทั้งเพ เต็...

กลุ่มอำนวยการ
จัดประชุมสัมมนาบุคลากรส...

กลุ่มอำนวยการ
การสัมนากลุ่มย่อยโครงกา...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีปิดและมอบเกียรติบัต...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการประเมิน...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุมทางไกล ขับเคลื่อน ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุม“การจัดกิจกรรมควา...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ติดตามผลการขับเคลื่อนขบ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
อบรมพนักงานธุรการ วันที่...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมปฏิบัติการสร้า...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 2 / 30