กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการสอบประเมิ...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมจุดรับสมัครคัดเลื...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงวิทยากรอิสล...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมวางแผนงานสื่อสารใ...

งานประชาสัมพันธ์
การประชุมการประเมินข้าร...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการประสานแ...

งานประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดอาคารเรียน

งานประชาสัมพันธ์
การอบรมปฏิบัติการจัดซื้...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความ...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมจุดรับสมัครคัดเลื...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมช...

งานประชาสัมพันธ์
การสมัครสอบตำแหน่งครูผู...

งานประชาสัมพันธ์
หนองจิกเมืองต้นแบบเกษตร...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมงานโครงการเสริมสร้า...

งานประชาสัมพันธ์
อบรมปฏิบัติการจัดซื้อจั...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจการก่อสร้าง

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานด้านการบร...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 19 / 33