กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประชุมยกร่างแผนยุทธศาสต...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการเตรียมงานวันข้...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเครือข่ายส่งเสริม...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการจัดงานชุมนุมลู...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจสิ่งก่อสร้าง

งานประชาสัมพันธ์
อบรมเรื่องการเฝ้าระวังภ...

งานประชาสัมพันธ์
เรียกบรรจุครูเพิ่ม

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ

งานประชาสัมพันธ์
การรับมอบอุปกรณ์การเรีย...

งานประชาสัมพันธ์
งานตลาดนัดวิชาการโรงเรี...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเ...

งานประชาสัมพันธ์
พิธีสวดพระอภิธรรม

งานประชาสัมพันธ์
พิธีสวดพระอภิธรรม

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหารเขตพื...

งานประชาสัมพันธ์
ตานี ๑ ทดสอบการอ่านออกเข...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเมืองต้นแบบ "สามเห...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนผู้บริห...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษากา...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 18 / 30