กิจกรรมของเขตพื้นที่


สานฝันสู่วันแห่งความสำเ...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจการก่อสร้าง

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตร...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมวิพากษ์ยุทศาสตร์ก...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษ...

งานประชาสัมพันธ์
สานฝัน ปั่นเพื่อน้องธาร...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมการการแข่งข...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมการการเข้าค...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมมาตรการรักษาความป...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการตรวจราชการแบบบ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการตรวจกระ...

งานประชาสัมพันธ์
มอบชุดนักเรียนและข้าวสา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมแผนการรักษาความปล...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมสนามสอบ (NT)

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมทางไกลการสอบครูผู...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมการประุกวด ท...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้...

งานประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการส่งเสริมการส...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 17 / 33