กิจกรรมของเขตพื้นที่


ซักซ้อมความเข้าใจชุมนุม...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศแ...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมงานวันวิชากา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อม

งานประชาสัมพันธ์
ส่งเสรีมประสบการณ์อาชีพ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการกีฬาจัง...

งานประชาสัมพันธ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่่ยมการจัดสถานที...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมสนามสอบ

งานประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการสอบส...

งานประชาสัมพันธ์
สอบครูผู้ช่วยในกรณีพิเศ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมการพิธีมอบข...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมงานวันวิชากา...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจการเตรียมการสนามสอบ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมกา...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมรดน้ำศพและวางหรีดเค...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อรับทราบนโยบา...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม งานข้าวเลียง...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมและให้กำลังใจในงา...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 13 / 30