กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบ...

กลุ่มบริหารงานบุ...
พิธีปิดโครงการค่ายลูกเส...

กลุ่มอำนวยการ
การเตรียมความพร้อมสำหรั...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมการเตรียมความพร้อ...

กลุ่มอำนวยการ
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพก...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการค่ายลูกเสือต้านภ...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีเปิดค่ายลูกเสือต้าน...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมทางไกลเรื่อง ชี้แจ...

ศูนย์เทคโนโลยีสา...
ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า "...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้...

งานประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมชี้แจงเตรียมความพ...

งานประชาสัมพันธ์
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวน...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมพบปะ เพื่อชี้แจงทำ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื...

งานประชาสัมพันธ์
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จั...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมระดมความคิดเห็นกา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการติดตามเตรียมกา...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 11 / 33