กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประชุม รปภ.ครู อำเภอเมือง...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุม รปภ.ครู อำเภอหนองจ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมข้อราชการดำเนินกา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปแนวทางการดำเน...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "พบปะยามเช้า" โดย ...

งานประชาสัมพันธ์
องคมนตรีเยี่ยมโรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณาโครงการของ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมการคัดเลือกโครงกา...

งานประชาสัมพันธ์
อบรมเพื่อขับเคลื่อนงานก...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมติดตามการขับเคลื่...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏบัติการสรุปผลงา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการรักษาคว...

งานประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการตรวจ...

งานประชาสัมพันธ์
นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การศ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิ...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าห...

งานประชาสัมพันธ์
รับพระราชทานเงินช่วยเหล...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 11 / 30