กิจกรรมของเขตพื้นที่


ประชุมคณะกรรมการการประเ...

งานประชาสัมพันธ์
พบปะครู นักเรียนโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ส่งบุคลากรปฏิบัติหน้าที...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานสร้างการร...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ...

งานประชาสัมพันธ์
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอิ...

งานประชาสัมพันธ์
พิธีรำลึกวันคล้ายวันสิ้...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้...

งานประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงค...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมสร้างการรับรู้ คว...

งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านรูสะมิแล ได...

งานประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศผู้เข้ารับรายงา...

งานประชาสัมพันธ์
บรรรจุเป็นครูผู้ช่วย

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสานศึกษา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุม รปภ.ครู ก่อนเปิดภา...

งานประชาสัมพันธ์
การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

งานประชาสัมพันธ์
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแล...

งานประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 10 / 30