กิจกรรมของเขตพื้นที่


"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที...

กลุ่มอำนวยการ
เยี่ยมสนามสอบระดับเขตพื...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมทัศนศึกษานิทรรศกา...

กลุ่มอำนวยการ
"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที...

กลุ่มอำนวยการ
การประเมินคุณธรรม และควา...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมพิธีฌาปนกิจ ศพ จ.ส.อ. เ...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการว...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภ...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 รับสมัคร...

กลุ่มอำนวยการ
"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
สืบสานประเพณีลอยกระทง (ส...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมติดตามการดำเนินงา...

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมการติดตามงานการแก...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 1 / 33