กิจกรรมของเขตพื้นที่


ร่วมพิธีและวางพวงมาลาอน...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมกลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ
คณะศึกษานิเทศก์ออกนิเทศ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
นิเทศติดตาม โรงเรียนบ้าน...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 การนิ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 การนิ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร...

กลุ่มอำนวยการ
รายงานตัวพนักงานราชการ ต...

กลุ่มบริหารงานบุ...
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 การนิ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 การนิ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 การนิ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 การนิ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 การนิ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 การนิ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
กลุ่มอำเภอปะนาเระ นิเทศต...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรั...

กลุ่มส่งเสริมการ...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 page 1 / 34